Vyplňte údaje na daňovom priznaní

Údaje o poukázaní 2 percent vyplníte priamo v daňovom priznaní
Direction Arrows
Prvý krok

Základné informácie:
IČO: 37913565
Názov: KLUB TIBETSKÝCH PLEMIEN

Priložte ako prílohu

Potvrdenie o zaplatení dane priložíte priamo k daňovému priznaniu podávanému na daňovom úrade alebo ako prílohu v prípade elektronického podania
Druhý krok