Podmienky

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CAJC:

  • CAJC sa môže udeľovať len na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ, na ktorých sa udeľuje CAC.
  • CAJC sa udeľuje v triede mladých osobitne psom a sukám.
  • CAJC sa môže udeliť len psovi a suke s ocenením V1.
  • Navrhnúť psa alebo suku na CAJC môže len rozhodca oficiálne delegovaný na výstavu.
    CAJC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.

Podmienky pre udeľovanie JCC (Junior Certifikáte Club)

  • JCC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triede mladých, ktoré získali ocenenie V1 na výstave usporiadanej KTP
  • Navrhnúť psa alebo suku na JCC môže len rozhodca oficiálne na výstavu delegovaný.
  • JCC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa, alebo suky.