Darovať 2% niekdy nebolo jednoduchšie!

Ďakujeme za Vašu pomoc!

Základné informácie:
IČO: 37913565
Názov: KLUB TIBETSKÝCH PLEMIEN

V roku 2022 oslavuje 25 rokov a pred sebou máme veľa zmien. Vízia, ktorú pred sebou máme je urobiť z klubu modernú a funkčnú organizáciu, chceme minimalizovať byrokraciu a viesť kvalitné evidencie našich plemien. Klub nie je len na to, aby poskytoval chovateľom kvalitný servis, ale aj na to, aby viedol archív pre budúce generácie chovateľov na Slovensku. Finančné prostriedky nám pomôžu dať Vám viac.

 

 • lepšiu webovú stránku klubu so systémom online žiadostí

 • honosnejšie výstavy s kvalitnými zahraničnými rozhodcami

 • bohaté ceny pre všetkých zúčastnených na výstavách

 • ceny za klubové šampionáty a súťaže

 • zaujímavé prednášky pre všetkých členov

 

Daňové priznanie za mňa podáva môj zamestnávateľ
 • pripravte si tlačivo od zamestnávateľa/zamestnávateľov

 • potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane

 • vyplníte formulár o poukázaní 2 percent,

 • tieto dokumenty spolu pošlete na príslušný daňový úrad do 30.4.2022

 

Daňové priznanie si robím sám
 • údaje o poukázaní 2 percent vyplníte priamo v daňovom priznaní,

 • potvrdenie o zaplatení dane priložíte priamo k daňovému priznaniu podávanému na daňovom úrade alebo ako prílohu v prípade elektronického podania

 

Právnické osoby
 • v rámci podania daňového priznania v riadnom termíne (do 31.3.2022) zadáte údaje o prijímateľovi priamo v daňovom priznaní

Vzor vyplneného formuláru na 2% dane