História klubu

1970

Tibetské plemená sú združené v Klube málopočetných plemien psov v Slovenskom kynologickom zväze. V polovici 90-tych rokov sa zväz rozpadol a plemená sa roztrúsili do rôznych klubov.

1996

V novembri sa v Nitre stretli chovatelia plemena lhasa apso a dohodli sa na odčlenení z Klubu málopočetných plemien.

1997

23.6. vzniká Klub Lhasa Apso. Klub mal 16 členov a bol prijatý za riadneho člena Slovenskej kynologickej jednoty. Predsedom klubu sa stáva pán Dušan Kuriš.

1999

Na žiadosť chovateľov prichádza pod klub plemeno tibetský španiel.

2003

Klub zmenil názov na Klub Lhasa apso a Tibetský španiel.

2007

1. januára prichádza pod klub plemeno Tibetský teriér a 19 nových členov. Toto plemeno bolo predtým v Klube chovateľov teriérov a foxteriérov.

2007

1. apríla prichádzajú do klubu chovatelia plemena Shih-tzu. Predtým boli združení v Klube chovateľov psov plemena Shih Tzu. Tento klub zanikol.

2007

Po 15tich rokoch sa opäť spojili 4 tibetské plemená do jedného klubu. Na základe toho sa klub premenoval na Klub tibetských plemien.