Zdravie Lhasa apso

Zdravie psa je primárnym cieľom každého chovateľa. Lhasa apso je zdravé plemeno. S cieľom udržať tento stav je špecifikované jedno povinné vyšetrenie:

 

DNA vyšetrenie  na PRA4

Vyšetrenie sa robí z krvi, alebo z lícnych sterov.

 

Iné vyšetrenia nie sú povinné k uchovneniu. Je však len na majiteľovi psa či sučky, aby zdravotný stav svojich psov poznal a dôkladne ho zvážil pred ďalších využitím v chove.

DNA testy na PRA4 na Slovensku

Laboratórium:
LABOKLIN s. r. o.

+421 948 783 888
www.laboklin.sk

Číslo vyšetrenia: 8692
Cena vyšetrenia: majiteľ: 60,00 eur vrátane DPH,
člen chovateľského klubu: 46,39 eur vrátane DPH

Kompletný zoznam genetických vyšetrení, ktoré je možné na Slovensku urobiť nájdete v letáku vpravo.

Tieto vyšetrenia nie sú povinné.

Povinné vyšetrenie – DNA PRA4

Čo je PRA4?

Progresívna atrofia sietnice (PRA) je očné ochorenie, ktoré môže viesť k postupujúcej degenerácii sietnice (retiny) a v ďalšom priebehu aj k strate zraku. U mnohých plemien sú známe (väčšinou plemenne špecifické) genetické zmeny, ktoré môžu spôsobovať PRA.
Nedávno bol identifikovaný variant v géne IMPG2, ktorý bol nájdený výlučne u plemena lhasa apso a môže tiež viesť k príznakom PRA. Táto forma PRA sa dedí autozomálne recesívne, čo znamená, že heterozygotní prenášači sú asymptomatickí. Prenášačom, zaradeným do chovu, by mali byť vyberaní partneri s genotypom N/N pre tento variant. Vďaka genetickému testu je možné identifikovať prenášačov už pred dosiahnutím chovateľského veku a tak cielene plánovať ďalší chov.

Vyšetrenie očí na dedičné očné choroby

MVDr. Ivan Pašek
Zvieracia klinika plus
Bratislavská 45
917 02 Trnava

 

http://www.zkp.sk/

MVDr. Miroslav Faga
Súkromná veterinárna klinika Trnava

 

 

 

http://www.svktt.sk/

MVDr. Petr Staňa
Budečská 1938/7
702 00 Ostrava 2
Česká republika

 

http://www.vetpark.eu/

MVDr. Jiří Beránek
Veterinárna ošetrovňa
Husova 1747
530 03 Pardubice
Česká republika

http://www.veterina-pce.cz/

Vyšetrenie a vyhodnotenie RTG bedrových (lakťových) kĺbov

MVDr. Ivan Pašek

Certifikované RTG stredisko  Zvieracia klinika plus
Bratislavská 45
917 02 Trnava

http://www.zkp.sk/