História Tibetského španiela

Podobne ako iné tibetské plemená, z ktorých najznámejším je Lhasa Apso, tieto psy majú starodávny pôvod spojený s históriou budhistických kláštorov a mníchov. Jeho dobrodružstvo údajne začalo v malých tibetských dedinách a kláštoroch okolo r. 2000 pred Kr., to je naozaj dávno: z tohto dôvodu, keď sa pokúsime zrekonštruovať históriu tibetského španiela, tak sa môžeme riadiť len hypotézami.

Tibet bol vždy izolovanou krajinou, kde kontakty so svetom boli zriedkavé. Najdôležitejšie boli vzťahy s Čínou, s ktorou mal Tibet politické a náboženské kontakty, takže pri rekonštrukcii celkovej histórie a cesty tohto psa sa historici museli uspokojiť s drobnými svedectvami a so skromnými prvkami. V priebehu dejín sa tibetský španiel ocitol veľmi často v tibetských osadách a v jeho rôznych veľkostiach.

Najmenšie psy boli považované za najcennejšie a z tohto dôvodu boli často darované do kláštorov ako špeciálny dar. Išlo o malých psov, ktorých vývoj bol neskôr razantne ovplyvnený krížením uskutočneným v samotných kláštoroch so psami pochádzajúcimi priamo z Číny.

Psy mníchov postupne prijali rôzne ľudské vlastnosti od psov žijúcich na dedinách. Vďaka procesu selekcie a miešania, ktorý viedli mnísi, prišlo k vytvoreniu elegantnejších jedincov, ktorí držali dlhé hodiny v náručí počas meditácie. Druh psa, ktorý žil v kláštoroch pri Čínskych hraniciach, mal krátky ňufák a podobal sa na čínskych psov, z ktorých zrejme pochádzalo v oveľa väčšej miere v porovnaní so psami, ktoré boli chované v kláštoroch vzdialených od Číny.

 

Niektorí experti tejto rasy tvrdia, že ozajstný Tibetský Španiel je taký, ktorý sa nachádzal v kláštoroch na západe od Lhasy, kde bolo menej psov z Číny. Už v kláštoroch mal Tibetský Španiel dvojnásobnú úlohu: bol milovaný pes spoločník a vynikajúci strážny pes, jeho excelentný vzhľad ho v skutočnosti dovedie k tomu, aby s radosťou trávil veľa času vo výškach, odkiaľ môže veľmi pozorne strážiť okolie a upozorniť domácich na príchod cudzích.

Predkovia terajšieho Tibetského Španiela sedávali, alebo ležiavali vo vežiach kláštorov alebo na strechách domov a odtiaľ v prípade potreby nepretržite štekali a tak volali na pomoc Tibetského Mastiffa – predchodcu mnohých súčasných molosov. Mastiff, vďaka obrovským rozmerom bol schopný účinnejšie sledovať prítomnosť cudzích. Legenda hovorí, že tieto psi vedeli točiť modlitebné kolesá v budhistických kláštoroch a preto boli známe ako „Modlitebné Psy“. Ak vezmeme do úvahy ich menší rozmer a veľké rozmery modlitebných kolies, niektorí autori si myslia, že Tibetský Španiel točil koleso pomocou mlyna. Ale neexistuje žiadna zmienka, ktorá by dosvedčila pravosť tejto legendy.

 

A naopak existuje jeden skutočný údaj, že Tibetských Španielov posielali do čínskych palácov z Indie a z ďalších budhistických krajín ako špeciálne dary. Tento zvyk pokračoval až do r. 1908, keď Dalai Lama navštívil Cisárovnú Matku, Mae Tzu Hsi a ako dar si zobral so sebou „tradičného“ Tibetského Španiela. Je známe, že v XIX. storočí a v prvej polovici XX. storočia bola masová prítomnosť Angličanov v Indii. Angličania sem prichádzali z vojenských, politických a obchodných dôvodov: mnohí z nich sa rozhodli „dovážať“ prvých Tibetských Španielov do Európy.

Sir John C. White bol prvým Angličanom, ktorý vlastnil psa tejto rasy: White pracoval pre anglickú vládu, preto veľa cestoval po celom regióne Himalájí. V Nepále si kúpil „palácového psa“: čierno – bieleho samčeka, menom Boojum. Veľmi sa diskutovalo či bol Boojum ozajstný Tibetský Španiel. Preštudovaním fotografií z tohto obdobia niektorí chovatelia došli k záveru, že Boojum bol zrejme Nepálskou verziou Tibetského Španiela. V roku 1898 bol White v službách v Sikkime (v indickom kniežatstve blízko Tibetských hraníc) a tam si kúpil čierne mláďa. Tento psí samček, ktorý sa volal Tibet a jeho spoločníčka Tabitha boli bez pochýb Tibetskí Španieli.

Niekto označil, že to bol F. Wormald, ktorý ako prvý zaregistroval túto rasu v roku 1905: táto rasa ale nebola pozorovaná až do konca 40. rokov. Vie sa, že potom pani Mac Laren Morrisonová bola prvou vystavovateľkou Tibeťana v Anglicku. Toto sa uskutočnilo koncom XIX. a začiatkom XX. storočia. Neskôr v 20. rokoch minulého storočia Dr. Freig poslal svojej matke do Anglicka – zasa z Indie- niekoľko exemplárov týchto psov, ktorých potom prezentoval na výstavách. Len jeden z Greigových psov prežil druhú svetovú vojnu: Skyid.

Rasa bola znovu privezená do Anglicka v roku 1946 s príchodom Lamu a Dolmy, ktoré patrili Sirovi Edwardovi a Lady Wakefieldovej, a Garpon a Potala, ktorí patrili pánovi Hawkinsovi. Vďaka týmto štyrom psom a Skyidovi sa rasa znovu rozdelila. Spoločnosť Tibetských Španielov vznikla v roku 1958 a Anglický Kynologický Klub v roku 1960 udelil tejto rase „Challange certificate“. Tibetský Španiel sa začal výrazne rozmáhať v 60-tych rokoch. Od roku 1970 sa ich chov rozšíril aj do ostatných európskych krajín, ale ani dnes v Európe sa veľa nechovajú.

Priateľ mníchov – Dalai Lama ho zvykol darovať panovníkom. Tibetský španiel je malým spoločenským psom, veselým a živým, ktorý dobre vie, ako sa ľahko stať obľúbeným miláčikom celej rodiny. Je milý k deťom a zaručí účinnú strážnu službu pre dospelých.