THESE LOVINGEYES

08.03.2022 sa narodili 2 psíkovia a 4 sučky

 

chovateľka Gabriela Bugrišová

Ružová 365, 94612 Zlatná na Ostrove

tel: 0905852022

    THESE LOVINGEYES

    07.04.2022 sa narodili 2 sučky

    chovateľka Gabriela Bugrišová

    Ružová 365, 94612 Zlatná na Ostrove

    tel: 0905852022