19.4.2022 schválil výbor KTP udelenie špeciálnej výnimky pre udelenie klubových titulov pri príležitosti Jubilejného víkendu KTP

 

Pri príležitosti 25. výročia KTP bolo v rámci stretnutia diskutované udelenie výnimky pre získanie titulu Klubový šampión / Klubový šampión mladých / Klubový veterán šampión /Klubový šampión šteniat. Výbor jednohlasne rozhodol o udelení výnimky pre udelenie klubových titulov za týchto podmienok:

 

Klubový šampión krásy mladých

Ak pes/suka získali 2x CAJC počas výstav, ktoré sú súčasťou jubilejného víkendu KTP 14.-15.5.2022 (Klubová výstava a Jubilejná špeciálna výstava)

 

Klubový šampión krásy

Ak pes/suka získali 2x CAC počas výstav, ktoré sú súčasťou jubilejného víkendu KTP 14.-15.5.2022 (Klubová výstava a Jubilejná špeciálna výstava)

 

Klubový veterán šampión

Ak pes/suka získali 2 x Výborný 1 (V1) počas výstav, ktoré sú súčasťou jubilejného víkendu KTP 14.-15.5.2022 (Klubová výstava a Jubilejná špeciálna výstava)

 

Klubový šampión šteniat

Ak pes/suka získali 2x Veľmi nádejný 1 (VN1) v triede mladšieho dorastu alebo dorastu počas výstav ktoré sú súčasťou jubilejného víkendu KTP 14.-15.5.2022 (Klubová výstava a Jubilejná špeciálna výstava)

 

Pravidlá platné pre udelenie akéhokoľvek klubového titulu počas Jubilejného víkendu KTP:

Majiteľ jedinca nemusí byť v dobe získania ocenení a podania žiadosti o udelenie titulu členom KTP,

Diplomy budú vystavované na mieste konania výstav. Poplatok za udelenie titulu je 7 EUR člen, 15 EUR nečlen