ZÁMOCKÁ ZÁHRADA

24.7.2022 sa narodili 4 sučky

chovateľka Oľga Petőczová

Martina Benku 36, 920 01 Hlohovec

 

tel.: +421 904 673 892
e-mail: zamockazahrada@gmail.com

    Pozrite si všetky aktuálne vrhy Lhasa apso na tejto stránke.