Nové medzinárodné šampionáty FCI

Prezídium FCI schválilo dva nové tituly Medzinárodného šampióna krásy mladých – pre všetky plemená psov prihlásených v triede mladých (9-18 mesiacov) a Medzinárodného šampióna krásy veteránov – pre všetkych psov prihlásených v triede veteránov (od 8 rokov) na medzinárodných výstavách FCI CACIB v súlade s Výstavným poriadkom FCI.

C.I.B.-J  Medzinárodný šampión krásy mladých 
(Champion International de Beauté Jeune)

Pre priznanie titulu C.I.B.-J je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

  • 3 x ocenenie Výborný 1  v triede mladých, udelené na FCI medzinárodných CACIB výstavách od 1. augusta 2022,
  • 3 rôznych krajín,
  • od 3 rôznych rozhodcov.
C.I.B.-V Medzinárodný šampión krásy veteránov 
(Champion International de Beauté Vétéran)

Pre priznanie titulu C.I.B.-V je potrebné plniť nasledujúce podmienky:

  • 3 x ocenenie Výborný 1  v triede veteránov udelené na FCI medzinárodných CACIB výstavách od 1. augusta 2022,
  • 3 rôznych krajín,
  • od 3 rôznych rozhodcov.

Dôležité upozornenie: Pre priznanie týchto šampionátov sa rátajú iba ocenenia získané od 1.8.2022.

Detailnejšie podmienky nájdete na nasledujúcom odkaze: http://www.skj.sk/documents/cirkular_intri_junior_veteran.docx.pdf