Vážení členovia,

nezabudnite, že tento roka koná aj 3x CACIB Veľká Ida – Dogfestival 2023.

Prihlásiť s amôžete uť teraz. Všetky informácie nájdete na stránke:

www.dogfestival.sk