Slovenská verzia

Špeciálna výstava (bez CAC)
22.10.2023

rozhodca: Jaroslav Matyáš (SK)

1. uzávierka – 1. 10. 2023
2. uzávierka – 15. 10. 2023

On-line prihláška na

www.clubdogshow.sk

Nezabudnite sa prihlásiť aj na prednášky! Pokiaľ sa chcete zúčastniť iba prednášok a nie výstavy, môžete sa prihlásiť na email ekonom.ktp@gmail.com

Ing. Jaroslav Matyáš

Svoju kariéru posudzovateľa započal ešte v roku 1987 a k dnešnému dňu má na svojom konte posudzovanie na výstavách takmer vo všetkých krajinách Európy. Zvieratá odjakživa pozitívne ovplyvňovali jeho život, preto sa rozhodol pre Strednú veterinárnu školu v Košiciach – Barci a neskôr pre VŠP v Nitre so špecializáciou na zootechniku. Chov hospodárskych zvierat je dodnes jeho profesiou a kynológii viac ako 40 rokov. Prvým psom s preukazom pôvodu bola sučka malého hladkosrstého pinča, na ktorej neskôr založil aj svoju chovnú stanicu. 

Jaroslav Matyáš je rešpektovanou osobnosťou slovenskej kynológie, dlhodobo sa venuje vzdelávaniu nových posudzovateľov. Venuje sa chovateľským klubom a je jedným z hlavných organizátorov výstav na Slovensku. Jeho pohľad na psy je v kynológii veľmi uznávaný a rešpektovaný. Sme hrdí, že ho môžeme privítať na našej výstave.

Samostatná stránka prednášok klubového dňa – tu.

 

Počas Klubového dňa sa uskutočnia aj prednášky. Prednášky sú pre členov a zúčastnených na výstave bezplatné. Je potrebné sa na ne prihlásiť cez online systém, spolu s prihláškou. Ak na výstave nebudete vystavovať, prihláste sa na prednášky mailom na adresu ekonom.ktp@gmail.com.

 

Genetické testy psov a ich využitie

MVDr. Veronika Talandová, veterinárny konzultant Laboklin

Mgr. Nikola Izoldova – laboratorny diagnostik v oblasti genetiky

 Prednáška o genetických testoch psov. Prečo je ich potrebné robiť a ako ich správne využívať v chove. Počas celého dňa bude k dispozícii aj stánok na odber vzoriek a poradenstvo.

 

Posudzovanie psov z pohladu rozhodcu

Jaroslav Matyáš, all-round rozhodca

Diskusia o tom, ako posudzovanie psov vníma rozhodca. Čo požaduje od vystavovateľov? Aké správanie je vhodné? Čo je na výstave dôležité a vystavovatelia si to neuvedomujú? Základy stavby tela a jej využitie v kruhu. Môže vystavovateľ ovplyvniť víťazstvo psa na výstave?

 

Psychológia výstavných psov

Juraj Ferko, dog coach, výcviková škola Doggie

Diskusia s psychológom psov o tom, ako najlepšie pracovať so psami na výstavách. Ako zohľadniť ich prirodzené správanie a využiť ho vo svoj prospech tak, aby sme so psami dosiahli čo najlepší výstavný výkon.

Výstava sa koná vo vnútorných priestoroch spoločenskej sály Hotela Rozálka s kobercom po celej ploche.

 

Hotel Rozálka
Rozálka 9, 902 01

Pezinok, Slovensko

www.rozalka.sk

 

Ak sa chcete stať sponzorom výstavy, budeme radi, ak nám napíšete e-mail.

English version

Specialty Show (without CAC)
22.10.2023

judge: Jaroslav Matyáš (SK)

1st Closing date – 1. 10. 2023
2nd Closing date – 15. 10. 2023

Ing. Jaroslav Matyáš

He began his career as a judge back in 1987 and to this day, he has judged at exhibitions in almost all European countries. Animals have always positively influenced his life, which is why he decided to attend the Veterinary School in Košice – Barca and later the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Nitra with a specialization in animal husbandry. Breeding of farm animals remains his profession, and he has been involved in cynology for over 40 years. His first dog with a pedigree was a female miniature pinscher, on which he later founded his kennel.

Jaroslav Matyáš is a respected personality in Slovak cynology, dedicated to educating new judges. He is involved with breeding clubs and is one of the main organizers of international dog shows in Slovakia. His perspective on dogs is highly regarded and respected in cynology. We are proud to welcome him to our show.

There are lectures planned after the show. These will be held in Slovak language only.

The show is held inside in a fully carpeted conference hall in a Hotel Rozálka, Pezinok, Slovakia.

Book your rooms:

Hotel Rozálka
Rozálka 9, 902 01

Pezinok, Slovakia

www.rozalka.sk

 

If you would like to sponsor our show, do not hesitate to contact us at e-mail.