Vážení členovia a vystavovatelia,

 

poslednú tohtoročnú klubovú akciu máme za sebou a ja sa veľmi teším, že dopadla nad očakávania celého výboru, na výbornú. Aj keď pre kynológov je „na výbornú“ málo. Tak aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, dopadla na Best in show.

 

Tým reálnym víťazom Best in show sa stala sučka Shih tzu CAIRITHY-KIM MAGIC ANALAND, majiteľky pani Zuzany Ďurišovej. Srdečne gratulujem!

 

Veľká vďaka patrí rozhodcovi Ing. Jaroslavovi Matyášovi, ktorý výstavu posúdil s humorom a dobrou náladou, ale sa aj zúčastnil prednášky po výstave, ktorá bola nesmierne zaujímavá. 40 rokov skúseností pána Matyáša sa nedá zhrnúť do jedného rozprávania, no dala všetkým prítomným hlbší pohľad do vnímania výstavy z pohľadu rozhodcu.

 

Genetická prednáška v podaní genetičky MVDr. Veroniky Talandovej z laboratória Laboklin ukázala ako správne využívať genetické testy. No a deň sme ukončili v spoločnosti Juraja Ferka, známeho dog coacha z výcvikovej školy Doggie. Bolo fascinujúce počúvať jeho pohľad na výstavy psov. Juraj dal všetkym zúčastneným veľa rád a trpezlivo odpovedal na všetky zaujímavé otázky. Sám sa potešil, pretože ako sám povedal, otázky od kynológov sú iné a aj jeho nútia rozmýšľať iným spôsobom.

 

Moje veľké poďakovanie patrí aj sponzorom našej výstavy, ktorí poskytli nádherné darčeky a ceny. V prvom rade generálny sponzor výstavy prémiové krmivo Purina Pro Plan SuperZoo. Okrem toho členovia KTP Barbora Duranziová, Iveta Duranziová, Andrea Gogoľová a Júlia Černá ako tiež chovateľské stanice Tara´s TreasureAnaland. Všetkým srdečne ďakujeme!

 

Prednášky sme v našom klube robili prvý raz v histórií. Spojením s výstavou sme tak pripravili naozaj bohatý Klubový deň, ktorý mnohým veľa dal. Kynológia je samostatný svet. Má mnoho zákutí, zaujímavostí a ani tí najskúsenejší si nikdy nemôžu povedať, že už vedia všetko a nie je kam sa posunúť ďalej. Učíme sa celý život. Zdá sa to byť len fráza, no je to skutočne tak.

 

Keď som začínal ja, neexistoval internet. Mali sme pár kníh a časopisov. Neboli emaily a pokiaľ som sa chcel niečomu naučiť, musel som veľa počúvať a veľa sa pýtať. Pamätám si ešte ako som posielal listy s otázkami chovateľom rôznych plemien. Bažil som po informáciách. Trpezlivo som čakal na odpoveď a otváranie listu, ktorý prišiel späť bolo ako otváranie vianočného darčeku. Dodnes som za toto obdobie veľmi vďačný. No kynológia sa zmenila, svet sa zmenil a dnes máme informácií a odpovedí na každú otázku všade dosť. Jedno však zostalo nezmenené. Ak sa chceme niečomu priučiť, musíme počúvať. Nestačí mať naučenú odpoveď, ale je dobré si ju konfrontovať s pohľadom skúsenejších. Len tak sa nám môže podariť nájsť odpovede, ktoré nás posunú vpred. A o to predsa ide. Aby sme sa v tomto fascinujúcom svete kynológie posúvali hlbšie do oceánu vedomostí, ktoré nám pomôžu zlepšiť náš chov, vystavovanie a spravia z nás lepších a vzdelanejších kynológov.

 

Verím, že aj vďaka Klubovému dňu a úžasným prezentujúcim sa nám to aspoň trochu podarilo.

 

Radek Blažo
Predseda KTP

Špeciálna výstava (bez CAC) – 22.10.2023, Pezinok
rozhodca: Ing. Jaroslav Matyáš (SK)

 

Best In Show Víťaz – Shih tzu
CAIRITHY-KIM MAGIC ANALAND