Členský poplatok za rok 2024

Vážení členovia,

 

radi by sme Vám pripomenuli zaplatenie členského poplatku za rok 2024. 

 

Poplatok je 20€, platiť ho môžete na klubový účet, alebo pomocou QR kódu, ktorý vidíte vpravo.

 

Údaje na platbu:

IBAN: SK89 0900 0000 0051 8403 7010
SWIFT: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.

Suma: 20€

 

Poplatok by mal byť zaplatený najneskôr do 30.1.2024.

Ďakujeme za Vašu podporu a tešíme sa na spoločné aktivity a akcie v roku 2024.

Váš výbor!