Zmeny v spôsobe registrovania chráneného názvu chovu

Vážení členovia,

radi by sme Vás informovali o novinkách pri vybavovaní dôležitej agendy každého chovateľa.

 

Prezídium SKJ na svojom zasadnutí dňa 19.12.2023 schválilo zmeny v spôsobe registrovania chráneného názvu chovu psov s platnosťou dňom 1.2.2024.
Zmeny sa týkajú hlavne  vybavovania žiadostí o Chránený názov registrovaného chovu psov.

Dňom 1.2.2024 sa žiadosti zasielajú priamo na SKJ bez vyjadrenie členskej organizácie. K žiadosti je potrebné iba odporučenie chovateľského klubu, ktorý je poverený riadením chovu plemena ktoré chce žiadateľ chovať.
Príslušná smernica aj s tlačivom žiadosti je zverejnená na web stránke SKJ v sekcii DOKUMENTY SKJ / TLAČIVÁ.