Školenie personálu na výstavy UKK

Na základe veľkého záujmu o školenia personálu, Únia kynologických klubov pridala nový termín školenia na zapisovateľov a vedúcich kruhov na výstavách organizovaných ÚKK/ZŠK. 

Pozor, školenie je vhodné aj pre záujemcov o vedúcich kruhov, keďže súčasťou školenia je aj časť o výstavnom poriadku. Váš záujem vzdelávať sa a posúvať výstavy na Slovensku vpred nás nesmierne teší.

 

 Viac informácií o školení:

16.3. 2024 (sobota) v Banskej Bystrici v hoteli DIXON a bude prebiehať od 10:00 – 18:00 hod. Po úspešnom absolvovaní záverečného testu každý účastník získa certifikát.

 

Prosím, berte časové rozmedzie ako informatívne. Presný harmonogram pošleme čo najskôr. 

 

Prosíme o záväzné potvrdenie Vašej účasti na školení 16. 3. 2024 a to najneskôr do 17. 2. 2024 vyplnením formulára. Kapacita jedného školenia je 40 ľudí.