Darovať 2% nikdy nebolo jednoduchšie!

Základné informácie:
IČO: 37913565
Názov: KLUB TIBETSKÝCH PLEMIEN

Stiahnite si tlačivo! 

V roku 2024 sa Klub tibetských plemien opäť uchádza o Vašu pomoc a podporu v podobe 2% z dane. Pripravili sme pre Vás jednoduchý návod ako na to.

Doplňujúce informácie:
– vypočítaná čiastka 2 percent sa zaokrúhľuje na dve desatinné čísla matematicky:
o ak je na treťom desatinnom mieste číslica 5 až 9 smerom mení sa druhé desatinné číslo nahor (napríklad ak je vypočítaná čiastka 14,567 tak vyplníte 14,57) o ak je na treťom desatinnom mieste číslica 0 až 4 ostáva druhé desatinné číslo bey zmeny (napríklad ak je vypočítaná čiastka 14,563 tak vyplníte 14,56)
– Prijímateľ nikdy nedostane info o sume poukázanej konkrétnym človekom,
– Ak chcete prijímateľa informovať, od koho príspevok dostal, zakliknite súhlas zo zaslaním údajov – nikdy nie je posielaná info o Vami poukázanej sume, len o Vašom mene, priezvisku a trvalom pobyte.

Máte ďalšie otázky? Kontaktujte priamo ekonómku klubu.

Ako na to – vyberte si návod

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

Pripravte si tlačivo

Pripravte si tlačivo od zamestnávateľa/zamestnávateľov. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane.
Direction Arrows
Prvý krok

Vyplňte údaje

Vyplníte formulár o poukázaní 2 percent
Direction Arrows
Druhý krok

Základné informácie:
IČO: 37913565
Názov: KLUB TIBETSKÝCH PLEMIEN

Odošlite

Tieto dokumenty spolu pošlete na príslušný daňový úrad do 30.4.2024.
Tretí krok
Daňové priznanie si robím sám

Vyplňte údaje na daňovom priznaní

Údaje o poukázaní 2 percent vyplníte priamo v daňovom priznaní
Direction Arrows
Prvý krok

Základné informácie:
IČO: 37913565
Názov: KLUB TIBETSKÝCH PLEMIEN

Priložte ako prílohu

Potvrdenie o zaplatení dane priložíte priamo k daňovému priznaniu podávanému na daňovom úrade alebo ako prílohu v prípade elektronického podania
Druhý krok
Právnicke osoby

Zadajte správne údaje

V rámci podania daňového priznania v riadnom termíne (do 31.3.2024) zadáte údaje o prijímateľovi priamo v daňovom priznaní.
Jediný krok

Základné informácie:
IČO: 37913565
Názov: KLUB TIBETSKÝCH PLEMIEN