Nové tlačivá na žiadosť o povolenie inseminácie

Vážení členovia,

 

stúpa počet žiadostí o možnosť inseminácie sučky, ktorá sa ešte prirodzeným spôsobom neromnožovala, ako aj inseminácie psom, ktorý je na tom rovnako.

 

O takéto využitie v chove je podľa Chovateľského poriadku SKJ žiadať vopred Úniu kynologických klubov a doložiť je potrebné vyjadrenie chovateľského klubu. Nakoľko mnoho žiadostí má uvedených priveľa informácií, alebo iné naopak tieto informácie postrádajú, Únia kynologických klubov sa rozhodla pripraviť jednotné tlačivo na povolenie takéhoto spojenia. Toto tlačivo bolo schválené.

 

“Z dôvodu pomoci chovateľom, ale aj  chovateľským klubom, ako aj z dôvodu urýchlenia vybavovania príslušnej agendy, boli Prezídiom ÚKK 12. 3. 2024 schválené tlačivá, ktoré je potrebné v príslušných prípadoch používať.”

 

Tlačivo nájdete v pravo, v chovateľskej sekcii, ale aj na stránke UKK (v sekcii tlačivá).