Prihláste a vystavte psa na dvoch výstavách

Podmienka na uchovnenie je získať minimálne: jednu známku "výborný" z klubovej alebo špeciálnej výstavy a druhú známku minimálne "veľmi dobrý" z klubovej, špeciálnej, národnej alebo medzinárodnej výstavy. Známky musia byť od dvoch rôznych rozhodcov.
Direction Arrows
Prvý krok

Odneste (pošlite) rodokmeň na Úniu Kynologických klubov

Keď dostanete do rúk rodokmeň s potvrdenou chovnosťou od poradcu chovu, odneste (alebo pošlite) ho na Úniu kynologických klubov. Tam Vám dajú finálne razítko na rodokmeň a označia Vám ho "chovný pes" alebo "chovná suka".
Posledný krok