Predvýstavný katalóg

 

Milí účastníci klubového víkendu, na vaše emailové adresy boli odoslané vstupné listy a organizačné pokyny. V prípade otázok alebo neobdržania mailu nás prosím kontaktujte. Tešíme sa na vás 🙂 

Dear participants of the club weekend, entry letters and organizational instructions have been sent to your email addresses. If you have any questions or have not received an email, please contact us. We are looking forward to you 🙂

 

Slovenská verzia

Halloweenska špeciálna výstava (CAC)

22.10.2022

rozhodca: 
Gabriela Ridarčíková (SK)
1. uzávierka – 1.10.2022 
2. uzávierka – 16.10.2022

Výstavné poplatky

ČLEN KTP

NEČLEN KTP

1. uzávierka

2. uzávierka

1. uzávierka

2. uzávierka

Za prvého psa

35 €

45 €

45 €

50 €

Za ďalšieho psa

30 €

35 €

40 €

45 €

Trieda mladší dorast, dorast, čestná, veteránov, mimo konkurencie

20 €

25 €

30 €

35 €

Súťaže pár psov, chovateľská skupina

15 €

20 €

25 €

30 €

Súťaže dieťa a pes, juniorhandling

10 €

15 €

10 €

15 €

Výstava sa koná vo vnútorných priestoroch spoločenskej sály Hotela Rozálka s kobercom po celej ploche.

 

Hotel Rozálka
Rozálka 9, 902 01

Pezinok, Slovensko

www.rozalka.sk

 

Gabriela Ridarčíková

Som členkou Prezídia Slovenskej kynologickej jednoty, predsedkyňou Zboru rozhodcov SKJ, viceprezidentkou Únie kynologických klubov, delegátkou SKJ v FCI komisii pre rozhodcov, prezidentkou Slovenského Doberman klubu a medzinárodná rozhodkyňa s aprobáciou posudzovať všetky plemená psov. Niekoľkokrát som posudzovala na svetových a európskych výstavách.

Moja chovateľská stanica “z Tomky” bola založená 17. augusta 1975. Začiatok môjho chovu súvisel s mojím obľúbeným plemenom Boxer. Až v osemdesiatych rokoch sa môj sen splnil a krásne plemeno Doberman hrdo kráčalo po mojom boku.

Odchovali sme niekoľko medzinárodných šampiónov a šampiónov rôznych krajín, ale najdôležitejším pre nás je ten úžasný pocit, že naše šteniatka urobili život mnohých ľudí lepší a šťastnejší.

On-line prihláška na

www.clubdogshow.sk

Ak sa chcete stať sponzorom výstavy, budeme radi, ak nám napíšete e-mail.

English version

Halloween Specialty show (CAC)

22.10.2022

judge: 
Gabriela Ridarčíková (SK)
1st closing date – 1.10.2022 
2nd closing date – 16.10.2022

Entry fees

KTP Member

Not KTP Member

1st closing

date

2nd closing date

1st closing

date

2nd closing

date

First dog

35 €

45 €

45 €

50 €

Any additional dog

30 €

35 €

40 €

45€

Minor puppy, puppy, honor, veteran, out of competition class

20 €

25 €

30 €

35 €

Best brace, Breeders group

15 €

20 €

25 €

30 €

Súťaže dieťa a pes, juniorhandling

10 €

15 €

10 €

15 €

The show is held inside in a fully carpeted conference hall in a Hotel Rozálka, Pezinok, Slovakia.

Book your rooms:

Hotel Rozálka
Rozálka 9, 902 01

Pezinok, Slovakia

www.rozalka.sk

www.rozalka.sk

 

Gabriela Ridarčíková

I am a board member of the Slovak Kennel Club, Chairman of the Board of Judges of SKJ, Vice President of the Union of Kennel Clubs, President of the Slovak Dobermann Club, a delegate of the SKJ in the FCI Judges Commission and an international judge for the all breeds. I have judged many times at the World and European dog shows. My kennel „z Tomky“ was founded on August 17th, 1975. The beginning of my breeding was connected with my favorite breed, the Boxer. As late as in the eighties my dream came true and the beautiful breed of Dobermann proudly walked by my side. We have bred several international champions and champions of different countries, but for me the most important is that wonderful feeling of making so many people happy by having a puppy from us, while these puppies made their lives better and happier.

On-line prihláška na

www.clubdogshow.sk

If you would like to sponsor our show and help us to make it even better, do not hesitate to send us an email.

 

We will be happy to hear from you!