Ing. Jaroslav Matyáš

Ing. Jaroslav Matyáš je jedným z prestížnych slovenských posudzovateľov, ako aj školiteľ nových rozdocov pre posudzovanie exteriéru psov.

Svoju kariéru posudzovateľa započal ešte v roku 1987 a k dnešnému dňu má na svojom konte posudzovanie na výstavách takmer vo všetkých krajinách Európy. Zvieratá odjakživa pozitívne ovplyvňovali jeho život, preto sa rozhodol pre Strednú veterinárnu školu v Košiciach – Barci a neskôr pre VŠP v Nitre so špecializáciou na zootechniku. Chov hospodárskych zvierat je dodnes jeho profesiou a kynológii viac ako 40 rokov. Prvým psom s preukazom pôvodu bola sučka malého hladkosrstého pinča, na ktorej neskôr založil aj svoju chovnú stanicu. 

Jaroslav Matyáš je rešpektovanou osobnosťou slovenskej kynológie, dlhodobo sa venuje vzdelávaniu nových posudzovateľov. Venuje sa chovateľským klubom a je jedným z hlavných organizátorov výstav na Slovensku. Jeho pohľad na psy je v kynológii veľmi uznávaný a rešpektovaný.