Slovenská verzia

Ďakujeme, Vaša požiadavka na registráciu miest Jubilejnej večere bola zaznamenaná. Rezervácia je platná 7 dní.

Prosím, zaplaťte za daný počet objednaných miest.

Zaplatiť môžete týmto QR kódom. Za každý lístok zvlášť.

English version

Thank you for booking your seats at the Jubilee dinner!
Your reservation is valid for 7 days.

Please, pay for the dinner using these bank information:

 

IBAN: SK89 0900 0000 0051 8403 7010
SWIFT: GIBASKBX 
Bank: Slovenská sporiteľňa a.s.

 

If you need any more information, or need to contact us, do not hesitate to send us an email!

We are looking forward to meeting you at the Jubilee dinner!

Zaplatiť môžete tiež platbou na účet klubu. Do poznámky napíšte meno, ktoré je na objednávke večere a heslo: večera.

IBAN: SK89 0900 0000 0051 8403 7010
SWIFT: GIBASKBX 
Slovenská sporiteľňa a.s.

Po prijatí platby Vám bude Vaša rezervácia potvrdená emailom. V prípade potreby nás prosím kontaktujte emailom.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami!