darcovia šťastia

Slovenská verzia

Klubová výstava (CAC)

15.5.2022

rozhodcovia: 
Paul Stanton (SWE) – Lhasa apso, Tibetský teriér
Torbjörn Skaar (SWE) – Shih-tzu, Tibetský španiel + BIS 

1. uzávierka – 31.3.2022
2. uzávierka – 8.5.2022

Výstava sa koná vo vnútorných priestoroch spoločenskej sály Hotela Rozálka s kobercom po celej ploche.

 

Hotel Rozálka
Rozálka 9, 902 01

Pezinok, Slovensko

www.rozalka.sk

 

Paul Stanton 

Pochádza z Veľkej Británie, kde od mladosti pracoval a pomáhal v chovateľských staniciach. Ako teenager pracoval pre Ann Matthews, chovateľská stanica Hardacre, kde si zamiloval  Lhasa apso. Neskôr choval a vystavoval aj Tibetské teriére a španiele. Jeho chovateľská stanica Tintavon je jediný britský chov, ktorý má šampiónov Anglicka v troch tibetských plemenách.

Od roku 1977 žije vo Švédsku. Je uznávaný rozhodca na všetky plemená. Je považovaný za jedného z najlepších špecialistov na tibetské plemená. Posudzoval v 52 krajinách sveta, na svetových výstavách, Crufts či austrálskych Royal shows.

Torbjörn Skaar 

Pochádza zo Švédska. Jeho rodičia chovali nemecké dogy. V roku 1980 stretol Paula Stantona a odkedy spoznal tibetské plemená, k dogám sa už nikdy nevrátil. Stal sa súčasťou chovu Tintavon, kde získal BIS víťazov s dvomi tibetskými plemenami – lhasa apso a tibetský teriér. V roku 1992 získali Torbjörn a Paul ocenenie Švédskeho kennel clubu “Hamiltonová plaketa” za vynikajúce výsledky v chove lhasa apso. Bolo to prvýkrát, čo boli ocenení chovatelia tohto plemena.

Posudzuje viac ako 90 plemien psov po celom svete. Je uznávaný špecialista na tibetské plemená.

On-line prihláška na

www.clubdogshow.sk

Ak sa chcete stať sponzorom výstavy, budeme radi, ak nám napíšete e-mail.

English version

Club show (CAC)

15.5.2022

judges: 
Paul Stanton (SWE) – Lhasa apso, Tibetský teriér
Torbjörn Skaar (SWE) – Shih-tzu, Tibetský španiel + BIS

1st closing date  – 31.3.2022
2nd closing date – 8.5.2022

The show is held inside in a fully carpeted conference hall in a Hotel Rozálka, Pezinok, Slovakia.

Book your rooms:

Hotel Rozálka
Rozálka 9, 902 01

Pezinok, Slovakia

www.rozalka.sk

 

Paul Stanton 

Born in England, Paul has been involved with dogs since his youth helping in different kennels in UK working with Ann Matthews from famous Hardacre kennel where he fell in love with Lhasa apsos. Paul has bred Tibetan terriers, Apsos and been involved with Tibetan spaniels, too. His kennel Tintavon is the only post-war kennel who has UK Champions in three Tibetan breeds. Since 1977 Paul lives in Sweden.

Paul Stanton is authorised to judge all breeds and has judged in 52 countries all around the world including Crufts, World shows or Australian Royal shows. 

Paul is considered as one of the most respected specialists for Tibetan Breeds.

Torbjörn Skaar 

Born in Brasil, living in Sweden all his live. Torbjörn’s family had successful Great Danes. Since 1980 when Torbjörn met Paul and because part of Tintavon kennel, he never came back to Great Danes. Tibetan breeds stole his heart. He has successfully co-bred and shown BIS winners in Tibetan terriers and Lhasa apsos. Both, he and Paul recieved the Swedish Kennel Club  “Hamilton Plaque” for outstanding breeding of Lhasa apso in 1992, the first time for this breed.

Torbjörn judges more than 90 breeds all around the world. He is a respected Specialist for the Tibetan breeds.

If you would like to sponsor our show and help us to make it even better, do not hesitate to send us an email.

We will be happy to hear from you!