Klubový šampión

Klub tibetských plemien zadáva výstavne úspešným jedincom, ktorí splnia podmienky aj klubové tituly – Klubový šampión, Klubový šampión mladých a Klubový veterán šampión. Ak chcete uverejniť psa v zozname klubových šampiónov pripojte kvalitnú fotografiu daného jedinca v čo najväčšom rozlíšení. O klubové tituly sa žiada iba online!

Klubový šampión krásy mladých
Klubový šampión krásy 
Klubový veterán šampión  
Klubový šampión šteniat

Titul Klubový šampión krásy mladých sa udeľuje:

 • Ak pes/suka získali 3x CAJC, minimálne od dvoch rozhodcov.
 • Jeden z troch potrebných CAJC bol udelený na špeciálnej alebo klubovej výstave usporiadanej KTP.
 • Jeden z troch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku do 24 mesiacov. Tento CAC sa už nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie Klubového šampióna krásy.
 • Majiteľ a všetci spolumajitelia jedinca musia byť v dobe získania ocenení a podania žiadosti o udelenie titulu členom KTP.
 • Klubový šampión krásy mladých neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov.
 • K žiadosti treba priložiť kópie posudkových listov z výstav iných ako klubových

Titul sa uvádza v preukaze o pôvode psa. Zápis robí poradca chovu alebo člen výboru KTP. Poplatok za KŠM je 10€ na účet Klubu, splatný najneskôr v deň podania. Titul bude priznaný po zaplatení poplatkov na účet klubu.

Titul Klubový šampión krásy sa udeľuje:

 • Ak pes/suka získali 3x CAC, minimálne od dvoch rozhodcov na výstavách usporiadaných KTP.
 • Potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach.
 • Minimálne jeden CAC z troch potrebných bol získaný na klubovej výstave s udeľovaním Klubový víťaz, ďalšie na špeciálnej výstave KTP.
 • Majiteľ a všetci spolumajitelia jedinca musia byť v dobe získania ocenení a podania žiadosti o udelenie titulu
  členom KTP.
 • Klubový šampión krásy neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov.

Titul sa uvádza v preukaze o pôvode psa. Zápis robí poradca chovu alebo člen výboru KTP. Poplatok za priznanie titulu Klubový šampión krásy je 10€ na účet KTP, splatný najneskôr v deň podania žiadosti.

Titul Klubový veterán šampión  sa udeľuje:

 • Ak pes/suka získali 3 x Výborný 1 (V1) v triede veteránov minimálne od dvoch rozhodcov,
 • Dva z troch potrebných V1 boli udelené na špeciálnej alebo klubovej výstave usporiadanej KTP.
 • Majiteľ a všetci spolumajitelia jedinca musia byť v dobe získania ocenení a podania žiadosti o udelenie titulu členom KTP.
 • Klubový veterán šampión neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov.
 • K žiadosti treba priložiť kópie posudkových listov z výstav iných ako klubových.

Poplatok za priznanie titulu Klubový veterán šampión  je 10€ na účet KTP, splatný najneskôr v deň podania žiadosti. Titul bude priznaný po zaplatení poplatkov na účet klubu.

Titul Klubový šampión šteniat sa udeľuje za týchto podmienok:

 • Ak pes alebo suka získali 3x Veľmi nádejný 1 (VN1) v triede mladšieho dorastu alebo dorastu, minimálne od dvoch rozhodcov na výstavách s udeľovaním CAJC/CAC.
 • Jeden z troch potrebných VN1 bol udelený na špeciálnej alebo klubovej výstave usporiadanej KTP.
 • Jeden z troch potrebných VN1 sa môže nahradiť jedným CAJC, ak ho získal pes vo veku do 15 mesiacov. Tento CAJC sa už nemôže započítať do CAJC potrebných pre udelenie Klubového šampióna krásy šteniat.
 • Majiteľ a všetci spolumajitelia jedinca musia byť v dobe získania ocenení a podania žiadosti o udelenie titulu členom KTP.
 • Klubový šampión krásy šteniat neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov.
 • K žiadosti treba priložiť kópie posudkových listov z výstav iných ako klubových.

Titul sa uvádza v preukaze o pôvode psa. Zápis robí poradca chovu alebo člen výboru KTP. Poplatok za KŠŠ je 10€ na účet Klubu, splatný najneskôr v deň podania. Titul bude priznaný po zaplatení poplatkov na účet klubu.