MVDr. Veronika Talandova z Laboklin Slovakia 

 
Pani doktorka ukončila štúdium na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne na Fakulte veterinárneho lekárstva v roku 2008. V rokoch 2008 – 2011 pracovala na súkromnej veterinárnej klinike v Bratislave so zameraním na malé zvieratá. Od roku 2010 pracuje pre veterinárne diagnostické laboratórium LABOKLIN s. r. o. Venuje sa klinickej patológii, hematológii, konzultačnej činnosti a sprostredkovaniu aktuálnych informácií laickej i odbornej verejnosti. Absolvovala stáže v oblasti laboratórnej diagnostiky na Vetmeduni vo Viedni a v LABOKLINe v Linzi. Mala prednášky na témy z laboratórnej diagnostiky pre veterinárnych lekárov a veterinárnych technikov a z genetiky pre chovateľské kluby psov.