Nahlásiť vrh

Podľa Chovateľského poriadku KTP je každý chovateľ povinný nahlásiť vrh narodených šteniat klubu do 10 dní odo dňa narodenia. Nahlásenie sa robí online, cez tento formulár.