Vážení členovia,

ďakujeme za záujem o dianie v Klube tibetských plemien. Nasledujúca schôdza sa bude konať 19.3.2023 v Trenčíne.

Vaše návrhy, prosím, posielajte cez nasledujúci formulár.

S pozdravom, Radek Blažo