Prihlásiť sa do súťaže Pes a Suka roka

Podmienky pre udelenie titulu Pes/Suka roka:

  • prihlásiť sa môže každý člen KTP
  • uzávierka prihlášok je 31. január nasledujúceho roku
  • súťaž sa vyhodnocuje po jednotlivých plemenách, osobitne pre psy a suky
  • zahraniční členovia KTP súťažia zvlášť o titul „Najúspešnejší zahraničný jedinec“ (všetky plemená spolu)
  • víťaz v každom plemene a pohlaví získa titul a pohár

Na správne prihlásenia do súťaže musíte poslať nasledovné dokumenty:

-fotokópiu PP súťažiaceho jedinca

-fotokópie získaných šampionátov

-kópie výstavných posudkov spolu s kópiami získaných výstavných kartičiek ( CAC, CAJC, BOB atď.) -musia byť z daného roku a musia byť očíslované č. 1,2,3,4,…

-prehľadný súčet získaných bodov v tabuľke (word, excel)