Slovenská verzia

Klubová výstava (CAC)
22.4.2022

rozhodca: Tony Moran (IRL) 

 

Špeciálna výstava (CAC)
23.4.2023

rozhodca: Sabine Rauhut (D)

1. uzávierka – 2. 4. 2023
2. uzávierka – 16. 4. 2023

On-line prihláška na

www.clubdogshow.sk

Tony Moran 

Tony Moran pochádza zo psíčkarskej rodiny. V roku 1981 importuje z Anglicka prvého tibetského španiela Crookfields Too Pi Jai. Začiatkom roku 1984 sa k nemu pripojila sučka Amichiri Chang Tru. Tento pár bol základným kameňom chovateľskej stanice tibetských španielov Avigdor. Prvý vrh sa narodil v septembri 1985 a vzišli z neho dvaja šampióni, írsky šampión Avigdor Sophia a írsky šampión Avigdor Sebastian. Zvyšok chovateľského príbehu sa zapísal do histórie – jeho úspechy na Breed Championship Shows sú neprekonateľné. K dnešnému dňu vyhral 15-krát Best in Shows a 12-krát Res. Best in Shows. Žiadna iná chovateľská stanica v Írsku si nemôže nárokovať túto úroveň úspechu. Jeho odchovy získali tiež mnoho špičkových ocenení pod vedením skúsených špecialistov na plemená. Tony posudzoval mnoho špeciálnych výstav po celom svete a je obľúbeným rozhodcom pre tibetské plemená nielen v Spojenom kráľovstve, ale aj v Škandinávii a celej Európe.

 

Sabine Rauhut

Narodila som sa v roku 1963 do rodiny bez psov. Povolaním som vyštudovaný chemik a dlhé roky pracujem vo výskume.V 1989 som si kúpila svojho prvého psa – sučku Dlhosrstého nemeckého ovčiaka, s ktorou sme boli veľmi úspešní aj v rôznych psích športoch.Onedlho sa mi splnil sen – môj prvý Bernský salašnícky pes. Toto plemeno sme chovali do roku 2000 a náš posledný Bernský salašnícky pes zomrel v roku 2015.Od roku 1990 do roku 2000 som bola spolumajiteľom kynologickej školy, v ktorej sa cvičili všetky psie plemená, vrátane policajných psov.

V roku 1993 sa do nášho domu nasťahoval prvý tibetský teriér „Paulinchen“.

Zaľúbili sme sa do tibetských plemien a krátko na to sme začali chovať Tibetského teriéra. V roku 1998 sme rozšírili chov o nášho prvého Lhasa Apso (prvý vrh v roku 2002). Dnes veľmi úspešne chovám tibetských teriérov a americkú akitu pod názvom chovateľskej stanice “Ti La Shu”. Naše šteniatka žijú v mnohých krajinách sveta. Odchovali sme šampiónov vo viac ako 30 krajinách, veľké množstvo medzinárodných šampiónov, ako aj svetových či európskych víťazov. Sme obzvlášť hrdí na počet našich psov, ktorí sa umiestnili na 1. mieste v súťaži všetkých plemien v Nemecku – 2009 (Nike), 2016 (Kivi), 2018 (Chilli) a 2019 (Peanut), čo je celkovo 4-krát. Rozhodcom FCI pre tibetské plemená som od roku 2013 a odvtedy som posudzovala 4 tibetské plemená – Do Khyi, Tibetský teriér, Tibetský španiel a Lhasa Apso, s následným rozšírením aj o  Shih Tzu, Čivavu, Americkú Akitu, Akitu a Cavalier King Charles Španiel doma aj v zahraničí.

Výstava sa koná vo vnútorných priestoroch spoločenskej sály Hotela Rozálka s kobercom po celej ploche.

 

Hotel Rozálka
Rozálka 9, 902 01

Pezinok, Slovensko

www.rozalka.sk

 

Ak sa chcete stať sponzorom výstavy, budeme radi, ak nám napíšete e-mail.

English version

Club Show (CAC)
22.4.2022

judge: Tony Moran (IRL) 

 

Specialty Show (CAC)
23.4.2023

judge: Sabine Rauhut (D)
 
1st closing date  – 2. 4. 2023
2nd closing date – 16. 4. 2023
Tony Moran 

Tony Moran came from a dog household. In 1981, the first Tibetan Spaniel made an appearance Crookfields Too Pi Jai. He was an English import and was joined in early 1984 by Amichiri Chang Tru. This pair were to be the nucleus of the foundation at the Avigdor Tibetan Spaniel Kennel. The first litter was born in September 1985 and produced two Champions, Irish Champion Avigdor Sophia and Irish Champion Avigdor Sebastian. The rest is history.
His success at Breed Championship shows is unsurpassed. To date he has won 15 Best in Shows and 12 Res Best in Shows. No other kennel in Ireland can claim this level of achievement. They also have won many top awards under knowledgeable breed specialists. Tony has judged many Specialty Shows around the world and is a popular judge for the Tibetan breeds not only in UK, Scandinavia but all around the Europe.

 

 

Sabine Rauhut

I was born in 1963 and unfortunately grew up without dogs in my parents’ house. I am a qualified chemist by profession and have worked in research for many years. 1989 I bought my first dog- a long-haired shepherd dog. With this female I was also very successful in Dogsports. Soon afterwards I fulfilled my dream with my first Bernese Mountain Dog, we bred this breed until 2000 and our last Bernese Mountain Dog died in 2015.

From 1990 to 2000 I was co-owner of a dog school in which all dog breeds were trained, including for the police service.

In 1993 the first Tibetan Terrier “Paulinchen” moved into our house. We fell in love with the Tibetan breeds and shortly after we started to breed Tibetan Terrier. In 1998 we then bought our first Lhasa Apso. In 2002 the first Lhasa Apso litter was born. Today I breed Tibet Terriers and American Akita very successfully under the kennel name “Ti La Shu” in the VDH / FCI in Germany. Our puppies live in many countries around the world. We have bred a large number of international champions, as well as World champions, European champions and champions in more than 30 countries. We are particularly proud of our Number one Dog all breed in Germany 2009 (Nike), 2016 (Kivi), 2018 (Chilli) and 2019 (Peanut), which makes it 4 times in total.

I completed my FCI judge training for the Tibetan breeds in 2013 and since then I have judged the 4 Tibetan breeds Do Khyi, Tibetan Terrier, Tibetan Spaniel and Lhasa Apso, as well as Shih Tzu, Chihuahua, American Akita, Akita and Cavalier King Charles Spaniel at home and abroad.

The show is held inside in a fully carpeted conference hall in a Hotel Rozálka, Pezinok, Slovakia.

Book your rooms:

Hotel Rozálka
Rozálka 9, 902 01

Pezinok, Slovakia

www.rozalka.sk

 

If you would like to sponsor our show and help us to make it even better, do not hesitate to send us an email.

We will be happy to hear from you!