Zápisnice a finančné správy

Zápisnice a finančné správy, ktoré sa na tejto stránke nenachádzajú sa v archívoch klubu nezachovali.
Pokiaľ ich máte k dispozícií, budeme radi, ak ich pošlete na email predsedu klubu.