Žiadosť o uchovnenie jedinca

Lhasa Apso
Shih Tzu
Tibetský teriér
Tibetský španiel

Podmienky pre zaradenie psa/suky do chovu:

 • overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou uznanou FCI
 • dosiahnutie vekovej hranice 15 mesiacov
 • absolvovanie dvoch výstav minimálne v triede mladých, z toho:
  • minimálne jednej klubovej alebo špeciálnej výstavy Klubu tibetských plemien s
   výsledkom „Výborný/á“ a
  • druhej s ocenením minimálne Veľmi dobrý/á“ z klubovej/špeciálnej výstavy KTP,
   medzinárodnej alebo národnej výstavy od dvoch rôznych rozhodcov. Medzinárodná výstava alebo Národná výstava sa akceptuje aj zo zahraničia.
 • potvrdenie o výsledku DNA testu na PRA4 (akceptuje sa oficiálny certifikát/správa z laboratória). V prípade, že sú obaja rodičia PRA4 čistí/clear a je o tom doklad/certifikát, ich potomkovia sú považovaní za PRA4 čistých/clear a nie je potrebné takéto jedince testovať.
 • klub akceptuje písomne potvrdenú chovnosť dovezeného jedinca z členských štátov FCI.
 • klub nemôže udeliť, resp. doporučiť udelenie výnimky pre zaradenie jedinca do chovu.
 • člen KTP má nárok na bezplatné zaradenie psa do klubu. Pokiaľ je pes v spolumajiteľstve viacerých osôb, všetky musia byť členmi.
 • za zaradenie psa do chovu pre majiteľa, alebo spolumajiteľa, ktorý nie je členom klubu je účtovaný poplatok 50€.

Ukončenie chovnosti:

 • suky do ukončenia 8. roku veku,
 • pes (samec) je chovný do konca života.

Podmienky pre zaradenie psa/suky do chovu:

 • overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou uznanou FCI
 • dosiahnutie vekovej hranice 15 mesiacov
 • absolvovanie dvoch výstav minimálne v triede mladých, z toho:
  • minimálne jednej klubovej alebo špeciálnej výstavy Klubu tibetských plemien s
   výsledkom „Výborný/á“ a
  • druhej s ocenením minimálne Veľmi dobrý/á“ z klubovej/špeciálnej výstavy KTP,
   medzinárodnej alebo národnej výstavy od dvoch rôznych rozhodcov. Medzinárodná výstava alebo Národná výstava sa akceptuje aj zo zahraničia.
 • klub akceptuje písomne potvrdenú chovnosť dovezeného jedinca z členských štátov FCI.
 • klub nemôže udeliť, resp. doporučiť udelenie výnimky pre zaradenie jedinca do chovu.
 • člen KTP má nárok na bezplatné zaradenie psa do klubu. Pokiaľ je pes v spolumajiteľstve viacerých osôb, všetky musia byť členmi.
 • za zaradenie psa do chovu pre majiteľa, alebo spolumajiteľa, ktorý nie je členom klubu je účtovaný poplatok 50€.

Ukončenie chovnosti:

 • suky do ukončenia 8. roku veku,
 • pes (samec) je chovný do konca života.

Podmienky pre zaradenie psa/suky do chovu:

 • overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou uznanou FCI
 • dosiahnutie vekovej hranice 15 mesiacov
 • absolvovanie dvoch výstav minimálne v triede mladých, z toho:
  • minimálne jednej klubovej alebo špeciálnej výstavy Klubu tibetských plemien s
   výsledkom „Výborný/á“ a
  • druhej s ocenením minimálne Veľmi dobrý/á“ z klubovej/špeciálnej výstavy KTP,
   medzinárodnej alebo národnej výstavy od dvoch rôznych rozhodcov. Medzinárodná výstava alebo Národná výstava sa akceptuje aj zo zahraničia.
 • potvrdenie o výsledku DNA testov na PLL a NCL (akceptuje sa oficiálny certifikát/správa z laboratória).
 • klub akceptuje písomne potvrdenú chovnosť dovezeného jedinca z členských štátov FCI.
 • klub nemôže udeliť, resp. doporučiť udelenie výnimky pre zaradenie jedinca do chovu.
 • člen KTP má nárok na bezplatné zaradenie psa do klubu. Pokiaľ je pes v spolumajiteľstve viacerých osôb, všetky musia byť členmi.
 • za zaradenie psa do chovu pre majiteľa, alebo spolumajiteľa, ktorý nie je členom klubu je účtovaný poplatok 50€.

Ukončenie chovnosti:

 • suky do ukončenia 8. roku veku,
 • pes (samec) je chovný do konca života.

Podmienky pre zaradenie psa/suky do chovu:

 • overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou uznanou FCI
 • dosiahnutie vekovej hranice 15 mesiacov
 • absolvovanie dvoch výstav minimálne v triede mladých, z toho:
  • minimálne jednej klubovej alebo špeciálnej výstavy Klubu tibetských plemien s
   výsledkom „Výborný/á“ a
  • druhej s ocenením minimálne Veľmi dobrý/á“ z klubovej/špeciálnej výstavy KTP,
   medzinárodnej alebo národnej výstavy od dvoch rôznych rozhodcov. Medzinárodná výstava alebo Národná výstava sa akceptuje aj zo zahraničia.
 • klub akceptuje písomne potvrdenú chovnosť dovezeného jedinca z členských štátov FCI.
 • klub nemôže udeliť, resp. doporučiť udelenie výnimky pre zaradenie jedinca do chovu.
 • člen KTP má nárok na bezplatné zaradenie psa do klubu. Pokiaľ je pes v spolumajiteľstve viacerých osôb, všetky musia byť členmi.
 • za zaradenie psa do chovu pre majiteľa, alebo spolumajiteľa, ktorý nie je členom klubu je účtovaný poplatok 50€.

Ukončenie chovnosti:

 • suky do ukončenia 8. roku veku,
 • pes (samec) je chovný do konca života.