Day

22 marca, 2022
Vážení členovia, na našej stránke funguje členská sekcia stránky viditeľná iba pre členov. Každý z Vás dostal prihlasovacie údaje do tejto sekcie na email.  V členskej sekcii stránky sú zverejnené nové formuláre na prihlasovanie narodeného vrhu, žiadosť o pripúšťacie povolenie, klubového šampióna a iné  dôležité časti klubovej agendy.  Pokiaľ ste si členskú sekciu ešte nepozreli, určite ju nevynechajte....
Read More