Day

7 mája, 2022
FROM PIRANDHORA22.4.2022 sa narodili 5 psíkov a 1 sučkachovateľka Jana KorcováSlávičie údolie 120B, Bratislavatel: +421 905  226 395e-mail: janolino99@yahoo.co.uk   Vaše meno Váš email Vaša správa (voliteľné) Pozrite si všetky aktuálne vrhy Lhasa apso na tejto stránke.
Read More