Day

14 júla, 2022
Pozvánka na 15. Svetový kongres Tibetských teriérov 2022 Milí nadšenci a milovníci tibetských teriérov,po piatich rokoch sa znovu stretávajú chovatelia, vystavovatelia, posudzovatelia a nadšenci tibetských teriérov na Svetovom kongrese.Na takýchto kongresoch sa zúčastňujú chovatelia všetkých línií z celého sveta (vrátane Austrálie, Ameriky a Kanady). Zúčastnené krajiny krátko referujú o chove v ich krajinách. Cieľom nie je iba skonštatovať aktuálny stav chovu TT,...
Read More