Súťaž Pes a suka roka funguje v KTP už 19 rokov. Od roku 2022 platia nasledujúce nové pravidlá a bodovanie. Verím, že sa Vám nový, jednoduchší bodovací systém bude páčiť.

Všetko samozrejme nájdete aj v členskej zóne, kde sa do súťaže môžete aj prihlásiť.

 

Základné pravidlá

Súťaží sa o nasledovné tituly:
Najúspešnejší pes daného plemena / Najúspešnejšia suka daného plemena (slovenskí členovia KTP),
Najúspešnejší zahraničný jedinec (všetky plemená bez ohľadu na pohlavie vo vlastníctve zahraničných členov).

Prihlásenie

Prihlásenie psa do súťaže je možné do 31.1. nasledujúceho roku prostredníctvom formuláru na stránke KTP. Nájdete ho po kliknutí na tlačidlo vpravo.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na tajomníčku klubu na tajomnik.ktp@gmail.com.

 

Na prihlásenie si pripravte:

 • prehľadný súčet získaných bodov v tabuľke.
 • skeny výstavných posudkov a získaných šampionátov.

Majiteľ prihláseného psa musí byť členom KTP za vyhodnocovaný rok aj v roku zverejnenia výsledkov. V prípade spolumajiteľstva musia byť všetci majitelia členmi KTP v oboch uvedených rokoch.

Ako si vypočítam body?

Body sa udeľujú:

 • v rámci posudzovania plemena len za najvyššie dosiahnuté ocenenie na danej výstave,
 • v rámci umiestnenia v záverečných súťažiach na danej výstave sa body spočítavajú
 • body za národné šampionáty sa udeľujú len za šampionáty definované zastrešujúcou kynologickou organizáciou danej krajiny prípadne klubu (SKJ, OEKV, ČMKU, KTP, …).
 • Šampión podľa FCI je aktuálne medzinárodný šampión, medzinárodný junior šampión a medzinárodný veterán šampión.

Príklady počítania bodov

 1. Pes získal v rámci posudzovania plemena ocenenia V1, CAC, res. CACIB
  Do výpočtu bodov sa berú v úvahy ocenenie res. CACIB
 2. Pes získal v rámci posudzovania plemena ocenenia V1, CAC, CACIB, BOB a v rámci záverečných súťaži Best in Group 1 a následne aj Best in Show.
  Do výpočtu bodov sa berú v úvahy ocenenia BOB + BIG1 + BIS1
 3. Pes získal v rámci posudzovania plemena ocenenia V1, CAC, BOJ, BOB a v rámci záverečných súťaží Junior BIG1 a Junior BIS1 a zároveň BIG1.
  Do výpočtu bodov sa berú v úvahy ocenenia BOB + Junior BIG1 + Junior BIS1 + BIG1.
 4. Pes získal šampionát lokálneho organizátora (nie oficiálna krajina uznaná FCI) – napríklad Karawanken Winner, Winter Winner, Derby Winner,… Za tieto šampionáty nie sú udeľované body.
 5. Pes získal v Maďarsku (Slovensku, Slovinsku, a inej oficiálne uznanej krajiny) Výstavného šampióna (Show Champion), Šampióna šteniat,… Titul je oficiálne uznaný zastrešujúcou národnou kynologickou asociáciou a body zaň sú započítavané do výsledkov o psa/suku roka.