Day

2 februára, 2024
Vážení členovia,radi by sme Vás informovali o novinkách pri vybavovaní dôležitej agendy každého chovateľa. Prezídium SKJ na svojom zasadnutí dňa 19.12.2023 schválilo zmeny v spôsobe registrovania chráneného názvu chovu psov s platnosťou dňom 1.2.2024.Zmeny sa týkajú hlavne  vybavovania žiadostí o Chránený názov registrovaného chovu psov.Dňom 1.2.2024 sa žiadosti zasielajú priamo na SKJ bez vyjadrenie členskej organizácie. K žiadosti je potrebné...
Read More
Radi by sme Vás pozvali na 3x CACIB výstavy vo Veľkej Ide. Zoznam rozhodcov, ako aj ostatné podrobné informácie nájdete na stránke www.dogfestival.sk.  Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Read More